Bảo Hiểm Xe Máy Điện Tử EZIN (BHTNDS-Moto >50cc)

Đặc điểm nổi bật

  • Bảo hiểm dễ dàng chỉ 45 giây và 3 bước kích hoạt.
  • Truy cập vào trang ezin.vn nhập Mã vào ô Số Seri  và số PIN vào ô mã thẻ từ tin nhắn trả về điện  thoại của bạn.
  • Uy tín lâu năm : PVI là doanh nghiệp bảo hiểm số 1 VN từ 2014 thành lập từ 2011.EZIN là nền tảng số hóa bảo hiểm số 1 VN.
  • Chăm sóc khách hàng 24/7
  • Giá 66.000 ₫/năm

Last updated on 31/10/2023 01:23