Gôm tẩy Chì Pentel Staedtler Pelikan Plus E-05 E-06 E-09 E-11 MG đen – 4.000đ

Thông tin sản phẩm

  • Gôm tẩy Pentel Staedtler Pelikan Plus E-05 E-06 E-09 MG đen
  • Dùng cho học sinh, sinh viên, kế toán….
  • Đơn vị tính: Cục
  • Giá tham khảo từ 4.000đ