Hạt Giống Cà Chua Chịu Nhiệt Smile 30 Hạt – 9.900đ

THÔNG TIN HẠT GIỐNG

  • Số hạt/gói: 30 Hạt
  • Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • Mùa Vụ: Thu Đông Xuân
  • Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ
  • Thời gian thu hoạch: 60 – 70 ngày
  • Giá tham khảo 9.900đ