Hạt giống Cải Bẹ Xanh Mỡ 20gr ~4000 Hạt – 6.000đ

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

  • Số hạt/gói: 20gram
  • Tỷ lệ nẩy mầm: >80%
  • Mùa Vụ: Thu Đông Xuân
  • Nhiệt độ gieo: 15 – 25 độ
  • Nhiệt độ ST: 10 – 35 độ
  • Thời gian thu hoạch: 30 – 40 ngày
  • Giá tham khảo 6000đ