Trà thảo mộc Truly, Mộc Liên Trà, Trà Hoàng Cung – 10 vị thơm ngon, sen Huế

Thành phần Mộc Liên Trà

Thành phần 1.Cánh hoa sen
2.Lá sen
3.Nhị sen
4.Tâm sen
5.Kỉ tử
6.Hoa hòe
7.Thảo quyết minh
8.Táo đỏ
9.Cam thảo
10. Long nhãn
Last updated on 03/05/2023 11:33